Відповідно до будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навоклишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцию та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення мають бути розроблені матеріали оцінки впливів на навоклишнє середовище (ОВНС).
Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Основними завданнями ОВНС є:

  • визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення;
  • визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
  • прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
  • визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
  • визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;
  • складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

Наші фахівці проведуть розробку матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) на всіх етапах проектної документації по будівництву і реконструкції об'єктів різних секторів економіки.


Фахівці підприємства сертифіковані (Мінрегіонбуд) на розробку глави ОВНС проекту.

Фахівці підприємства сертифіковані на проведення експертизи проектної документації в галузі охорони навколишнього середовища.


Оцінка впливу на навколишнє середовище виконується відповідно до сучасних норм і вимог законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

За всіма виконаними роботами, наші фахівці консультують спеціалістів Замовника протягом 12 місяців - безкоштовно.