Відповідно до ст. 11 Закону України № 2708-12 от 16.10.92 «Про охорону атмосферного повітря»
"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення."
"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення."

Наші фахівці виконують всі види робіт, пов'язані з отриманням необхідних дозволів з урахуванням вимог чинного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, а саме:

  • проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин;
  • розробка обгрунтовуючих матеріалів викидів забруднюючих речовин підприємства з отриманням Дозволу;
  • розрахунок обсягу викидів на одиницю продукції "нормативні питомі викиди";
  • рекомендації по системам очистки газів перед викидом;
  • розробка паспорта ГОУ: відбір проб викиду забруднюючих речовин, розробка паспорта ГОУ, погодження в установленому порядку.

За всіма виконаними роботами, наші фахівці консультують спеціалістів Замовника протягом 12 місяців - безкоштовно.